۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۴, شنبه

شعری از پل الوار به یاد ادنا ثابت و عبدالله پنجه شاهی

چه کار می شد کرد؟ گزمه بر در بود
چه کار می شد کرد؟ در خانه زندانی بودیم
چه کار می شد کرد؟ راه کوچه بسته بود
چه کار می شد کرد؟ شهر به زانو در آمده بود
چه کار می شد کرد؟ مردم شهر گرسنه بودند
چه کار می شد کرد؟ خلع سلاح شده بودیم
چه کار می شد کرد؟ شب فرا رسیده بود
چه کار می شد کرد؟ عاشق یکدگر شدیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر