۱۳۸۶ بهمن ۱۷, چهارشنبه

اخلاق حرفه ای


اخلاق حرفه ای:آ

چندی قبل شرکت کانادائی "مک دونالد دویت ویلر و همکاران" (ام-د-ای) آ
آMacDonald, Dettwiler and Associates - MDAآ
که در زمینه روبوتیک و صنایع فضائی کار میکند، قصد فروش بخشی از کارخانه را به یک شرکت آمریکائی به نام "الینت تک-سیستم" (ای-ت-کی) آ
آAlliant Techsystems- ATKآ
که به دلیل تولید بمبهای خوشه ای، مهمات با ارانیوم تضعیف شده، موشکهای هسته ای و مین معروف است داشت। آ

آقای پل کتل،
آ Paul Cottle آ
مهندس 31 ساله، که مدت سه سال است برای کارخانه "ام-د-ای" کار میکند در اعتراض به این معامله از شغل خود استعفا میدهد. آقای کتل میگوید: "من نمیخواهم برای یک شرکت مانند "ای-ت-کی" که سازنده تسلیحات جهت کشتار مردم است کار کنم". بعدا گویا دو نفر دیگر نیز به همین دلیل از این شرکت استعفا دادند.آ

رفتار این مهندسان این سئوال را درمقابل من قرار داده است که:
آ- من به عنوان کارمند یک شرکت تا چه میزان نسبت به عملکرد، سرویس و محصولات آن شرکت مسئول هستم؟
آ- ادامه همکاری من با شرکتی که میدانم دارد کاری خلاف انجام میدهد و یا محصولات آن به جامعه لطمه میزند، عملی خلاف اصول اخلاق حرفه ای نیست؟
آ- برخی میگویند که اگر من اینکار را نکنم دیگری آنرا انجام میدهد، پس انجام دادن کار توسط من که احیانا قدری هم با دلسوزی و احساس مسئولیت همراه است شرایط را بدتر نخواهد کرد، آیا من با توسل به چنین توجیهی میتوانم از زیر بار مسئولیتی شخصی که بر عهده دارم خلاص شوم؟

آ 6 فوریه 2008 آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر