۱۳۸۶ آذر ۱۶, جمعه

پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت به شکایت من


خدمت دوست عزيز آقای جعفر بهکیش!آ
با سلامهای گرم! آ
نامه شما را دريافت کرديم و مسائلی را که شما طرح کرده بوديد، مورد رسيدگی قرار داديم. ابتدا ضروری است خاطر نشان کنيم که ارگانهای مرکزی سازمان از همان اوان مهاجرت، مسئله بررسی خط مشی سازمان در سالهای 60-61 را در دستور کار خود قرار دادند. نتايج اين بررسی در اسناد پلنوم کميته مرکزی در سال 1365 بازتاب پيدا کرد. در نخستين کنگره سازمان که در سال 1369 برگزار گرديد، بار ديگر بررسی خط مشی سازمان در آن دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنگره آن خط مشی را مورد نقد قرار داد و آن را زیان بار برای جنبش دمکراسی خواهی ایران دانست. سازمان ما تا به امروز در هر مناسبتی به نقد آن خط مشی پرداخته است. آ
بنظر ما اتخاذ آن خط مشی را باید اساسا در بنیانهای نظری آن سالها، وضعيت سياسی کشور و تاثير پذيری از مردم جستجو کرد. به باور ما نگاه امنيتی به خط مشی آن سالها، نگاهی خطا است. تنزل دادن آن سیاستها به همکاری امنیتی اعضای سازمان يا سازمان با ارگانهای امنیتی رژیم، اتهامی سنگين به سازمان و اعضای آن است. آ
سالها است که در اين زمينه اتهامات سنگينی از جانب نيروهای غيرمسئول به سازمان ما وارد ميشود، بدون اينکه مدرکی مستند از جانب آنها ارائه گردد. کسانی که چنين اتهاماتی را به سازمان ما میزنند، بايد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. اگر از جانب کسی مدارک و مستنداتی دال بر اين اتهامات ارائه شود، ما آمادگی بررسی آن را داريم. آ
شما در نامه اتان چندين موضو ع را با ميان گذاشتيد که در زير ما به تک تک آنها می پردازيم: آ
آ1. يکی از موارديکه شما در نامه اتان مطرح کرديدنقض آزادی بيان است. شما نوشتيد: "نقض آزادی بیان به دلیل طرح نظرات انتقادی و خارج از چهارچوب متعارف و مورد قبول مسئولین سازمان اکثریت". برای ما اين سئوال مطرح است که چگونه ما توانستيم آزادی بيان شما را بدليل انتقادتان نقض کنيم؟ مگر اين امر امکان پذير و قابل تصور است؟ اگر کسی مطلبی برای نشريه و سايت ارسال کند و آن نشريه و سايت مطلب رسيده را بدلايلی درج نکند، آيا آزادی بيان نويسنده را نقض کرده است؟ هر نشريه و سايت مجاز است براساس پرنسپيهای خود مطالب دريافتی را درج کند و يا کنار بگذارد. کارآنلاين تا کنون همانند ساير نشريات و سايتها عمل کرده و خواهد کرد. آ
آ2. مورد دوم نامه شما به مسئله تعريف عضو بر ميگردد. شما نوشتيد: "ایجاد دو روش متفاوت برای تعیین عضو و حق شرکت در کنگره، نادیده گرفته شدن حق من برای انتشار مقاله در "کار" ارگان سازمان اکثریت و طرح پیشنهاد به کنگره آن سازمان". ما برخلاف نوشته شما دو روش متفاوت برای تعيين عضو و حق شرکت در کنگره را نداريم. شما در نامه های قبلی اتان عدم برخورداری از حق رای در کنگره سازمان را در صورت شرکت خودتان مورد اعتراض قرار دادید و خواهان دارا بودن حق رای در کنگره شدید. در همان موقع هم استنادات شما نه به موازین تشکیلاتی مصوب کنگره های سازمان ما، بلکه به مصاحبه يکی از اعضای سازمان در نشریه شهروند بود. از نظر ما هر عضوی از سازمان در عرصه های سیاسی یا تشکیلاتی میتواند، نظرات شخصی خود را بيان کند. اما مبنای برخورد ما نه نظرات اين و يا آن عضو سازمان، بلکه مصوبات کنگره های سازمانی است. در مصوبات کنگره های ما هم دو روش برای تعيين عضو در نظر گرفته نشده است. ما شما را به موازین تشکیلاتی سازمان ما ارجاع ميدهيم تا بر اين امر واقف شويد که ارگانهای رهبری سازمان نه بر مبنای مصاحبه یک عضو سازمان، بلکه بر مبنای موازین و قوانین کنگره های سازمانی موظف به اقدام هستند. آ
شما از زاويه حقوقی در نامه اتان با موضو ع تماس پيدا کرديد. منطقی آن بود که شما به کارپايه سازمان و يا مصوبات کنگره استناد ميکرديد و نشان ميداديد که برپايه آن، چنين حقوقی برای دوستداران سازمان در نظر گرفته شده ولی ارگانهای سازمان آن را نقض کرده اند. بدون وجود چنين حقی برای شما بعنوان دوستدار سازمان، نميتوان از نقض آن صحبت کرد. آ
آ3. شما نوشتيد: " اهانت به من در مورد سوءاستفاده از عنوان "خانوده شهدای فدائی". ما نميدانيم چه کسی به شما اهانت کرده است و مستندات شما مبنی بر اینکه به شما بعنوان خانواده شهدای فدائی توهین شده است، برای ما روشن نیست.
آ4. درست آنست مسایلی را که زمان زیادی از آن نگذشته است همانگونه بازگو شود که اتفاق افتاده است. بویژه اينکه تقریبا تمامی مراودات فیمابین به صورت کتبی در دسترس است. ارگانهای وقت سازمان از شرکت شما در کنگره دهم سازمان استقبال کردند و به شما گفتند که مطلبتان ناروشنی هایی دارد. آنها چاپ و عدم چاپ مطلب شما را در آنزمان به گفتگوی متقابل منوط کردند تا بتوانند حداقل با کمک شما اصلاحاتی را در مطلب وارد کنند تا قابل چاپ در کار باشد. به سئوال خودتان توجه کنيد: "4- امکان دارد توضیح بدهید که با چه اصلاحاتی مطلب ارسالی قابل چاپ در نشریه کار خواهد بود؟ مشکل محتوی مطلب است یا شکل آن؟" (26 ژانویه 2007) همچنین به جواب رفیق سردبير وقت کارآنلاين : "3 و 4- در مورد سوال سوم با توجه به نزديکی کنگره و امکان تبادل نظر حضوری در کنگره، اميدوارم شرايطی فراهم آيد که بتوانيم در مورد اينکه شکل و محتوای مطلب چگونه باشد که بيشتر متضمن مقصود گردد، به تفاهم برسيم." آ
آ5. در مورد شرکت شما در کنگره دهم از جانب ارگانهای وقت هیچ مانعی وجود نداشت. آنها بارها در نامه هايشان از شرکت شما در کنگره دهم سازمان استقبال کردند. شرکت شما میتوانست به رفع برخی سوتفاهمات کمک کند. شما به این جمله خودتان در نامه ایی که به تاریخ 26 ژانویه 2007 نوشته اید یک بار دیگر مراجعه نمایید تا روشن شود که موضوع راه ندادن شما به کنگره دهم سازمان مطرح نبوده است: "از اینکه لطف کردید و موافقت با شرکت من در کنگره بهمن 1385 سازمان را خبر دادید ممنون هستم. همچنین سپاسگزار هستم که خبر مخالفت با انتشار مطلب پیشنهادی به این کنگره را نیز اعلام کردید". حال چگونه ارگانهای وقت سازمان را متهم میکنید که شما را به کنگره دهم سازمان راه ندادند. آ
مسئله شما داشتن حق رای در کنگره بود که رفیق سردبير وقت به درستی برایتان توضیح داده بود: "-در کنگره تمامی اعضای سازمان دارای حق رای هستند. من از موقعيت تشکيلاتی و مناسبات شما با سازمان خبر ندارم. دعوت از شما به عنوان مهمان کنگره صورت گرفته است. ولی اگر شما عضو سازمان هستيد لطفا در اسرع وقت موضوع شکل حضور خود را در کنگره با رفقای مسئول تشکيلات همآهنگ بفرمائيد." مسئول تشکيلات عضويت شما را در سازمان تائيد نکرد. آ
آ6. همانطور که میدانید سازمان ما در این سالها از خانواده شهدای فدائی و از دوستداران و فعالین سیاسی نزدیک به خود برای شرکت در کنگره بعنوان مهمان (بدون حق رای) دعوت کرده است. ما شما را بعنوان مهمان به کنگره سازمان دعوت کرده بودیم. در سال 1999 نیز شما بعنوان مهمان دعوت شده بوديد. متاسفانه در نامه شما روايت نادقيقی از شرکت در کنگره داده شده است. آ

اميدواريم اين توضيحات روشن کننده باشد و سوتفاهمات را بر طرف نمايد و ما شما را همواره بعنوان دوستدار سازمان در کنار خود داشته باشيم. آ

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) آ
آ8 آذر 1386(29 نوامبر2007) آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر