۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه

چرا محمود اعدام شد؟

تب و تاب اولیه قتل عام که گذشت و اندکی آرام تر شدم، به این مسئله فکر می کردم که چرا محمود اعدام شد؟ آیا او می دانست که دارند قتل عام می کنند؟ آیا نوع برخورد او در مواجه با هیئت مرگ می توانست در سرنوشت او تاثیر داشته باشد؟
چند سال قبل در مراسمی که برای خانم پنجه شاهی برگزار کرده بودند، یکی از زندانیان سیاسی که در زمان قتل عام در زندان گوهر دشت بود را دیدم. می گفت که محمود به آنها مرس زده بود که دارند اعدام می کنند و به آنها هشدار داده بود. جسته گریخته هم شنیده بودم که محمود به دیگران توصیه می کرده که بهتر است چنان برخورد کنند که اعدام نشوند. این شیوه برخورد برایم آشنا بود.
آیا اگر همه زندانیان سیاسی در آن زمان در مقابل خواسته های هیئت مرگ تمکین می کردند، قتل عامی انجام نمی شد؟ آیا هدف کسانی که این قتل عام را طراحی کرده بودند، این نبود که با اعدام تعداد زیادی از زندانیان، هر اعتراضی را در گلوها خفه کنند؟ آیا تنها شیوه برخورد زندانیان در مقابل هیئت مرگ، سرنوشت آنان را تعیین می کرد؟

به گمانم تا زمان انتشار اسناد قتل عام و شهادت زندانبانان، اعضای هیئت مرگ و به ویژه مسئولان عالیرتبه جمهوری اسلامی نظیر هاشمی رفسنجانی، نمی توان پاسخی قطعی برای سئوالات فوق پیدا کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر